Regulamin działania serwisu Drukuj Email

Szanowni Klienci i Użytkownicy.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem działania serwisu www.abedik.pl

Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania, użytkowania i obsługi serwisu internetowego Drukarni Abedik, zwanego dalej serwisem oraz określa prawa i zasady obowiązujące użytkowników serwisu, zwanych dalej Użytkownikami.

 1. Właścicielem i administratorem serwisu jest Abedik spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Glinki 84, zwana dalej Administratorem.

 1. Wszystkie treści publikowane w serwisie mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu prawa.

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Panelu Obsługi Klienta ( panelu automatycznego składania zapytań i zamówień ) w pełnym zakresie jest zarejestrowanie się Użytkownika w serwisie. Rejestracja jest dobrowolna.

 2. Rejestrując się w serwisie oraz korzystając z opcji dostępnych po zalogowaniu akceptujecie Państwo zapisy tego Regulaminu oraz zasady sformułowane przez Administratora w sekcji Polityka Prywatności.

 3. Administrator przyjmuje, że dane podawane przez Użytkownika są prawdziwe oraz, że są własnością i dotyczą Użytkownika.

 4. Rejestrując się w Serwisie oraz wypełniając formularze zapytań i zamówień wyrażacie Państwo tym samym zgodę na:

 • przetwarzanie Waszch danych w zakresie, w jakim zostaly wprowadzone do serwisu,

 • otrzymywanie odpowiedzi i informacji od Administratora w związku z Waszymi zapytaniami i zamówieniami,

 • otrzymywanie informacji handlowych od Administratora.

 1. Administrator przetwarza uzyskane dane Użytkownika wyłącznie w celu sformułowania oferty, obsługi zamówień i wystawienia dokumentów handlowych oraz w celu przekazania innej informacji handlowej, mającej związek z przedmiotem działalności Administratora.

 2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, określonych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).

 3. Każdy Uzytkownik powinien we własnym interesie chronić hasło i login do rejestracji w serwisie.

 1. Administrator może w dowolnym momencie zawiesić działanie serwisu celem jego konserwacji, naprawy lub przekonfigurowania - bez konieczności informowania o tym Użytkowników.

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych zamieszczonych w serwisie przez Użytkowników - spowodowaną awarią lub uszkodzeniem sprzętu, awarią sieci internetowej, działaniem siły wyższej.

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) wypełniając formularze rejestracyjne i pozostałe wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzane Waszych danych osobowych i wykorzystywanie ich do celów statystycznych i marketingowych. W każdym czasie macie prawo wglądu do swoich danych, ich poprawienia lub całkowitego usunięcia z serwisu.

 1. Korzystając z funkcji serwisu dostepnych po zalogowaniu, wyrażacie Państwo zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną - Zgodnie z ustawą z dnia 26.08.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną obowiązującą od 10 marca 2003 roku.

 1. Administratorem Waszych danych osobowych jest Abedik spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Glinki 84.

Zapraszamy do korzystania z serwisu

Zespół Drukarni Abedik

 

Kontakt

Zakład Poligraficzny
ABEDIK Sp.j.
Z. Wróblewski, L.Tomczak
ul. Glinki 84
85-861 Bydgoszcz

tel. 052 3 700 710
fax. 052 3 700 711
info@abedik.pl

 

Pytania o współpracę, kalkulacje itp.
Radosław Rzępołuch - dyrektor handlowy
tel. 509 240 324
handlowy@abedik.pl

Wyszukiwarka

Galeria
Ftp
Poradnik
Poradnik
Heidelberg
ISO 9001
Regulamin serwisu | Polityka prywatności